Působíme v oblastech rekvalifikací nezaměstnaných a dalšího vzdělávání dospělých.

           English

Představení občanského sdružení

QUALITY CONSULT, z.s. je spolek, který se primárně zaměřuje na celoživotní vzdělávání široké veřejnosti a členů spolku a podporou znevýhodněných osob při jejich začleňování do pracovního procesu.

V rámci školící činnosti pro firmy se specializujeme především na odborná školení v oblasti stavebnictví, informačních technologií a jazykových kurzů.

Od našeho založení v roce 2011 se nám podařilo úspěšně realizovat dva rozsáhlé projekty z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a desítky firemních a neziskových školení.